logo      slovensky domov anglicky domov nemecky domov polsky domov        NONSTOP +421 909 112 118

Odťah vozidla s hydraulickou rukou

Disponujeme technikou na odťah vozidla pomocou hydraulickej ruky, či už v prípade vážneho poškodenia vozidla po nehode alebo poruche vozidla ktorá ma za následok zablokovanie vozidla a tým zhoršenú manipuláciu.