logo      slovensky domov anglicky domov nemecky domov polsky domov        NONSTOP +421 909 112 118

Odťahová Služba Bratislava

OSOBNÁ AJ NÁKLADNÁ ODŤAHOVÁ SLUŽBA BRATISLAVA. ZABEZPEČÍME ODŤAH AUTA/VOZIDLA V PRÍPADE NEHODY, PORUCHY, PREPRAVY ALEBO INEJ UDALOSTI S VAŠIM VOZIDLOM. VYPROŠŤOVANIE VOZIDIEL POMOCOU HYDRAULICKEJ RUKY. ODŤAH VOZIDLA S ODRHNUTÝM KOLESOM. VOLAJTE NONSTOP 0909 112 118

V PRÍPADE PORUCHY, NEHODY VÁM VIEME ODŤIAHNÚŤ VAŠE VOZIDLO. ODŤAHUJEME AJ VOZIDLÁ SO SŤAŽENOU NÁKLADKOU POMOCOU HYDRAULICKEJ RUKY ČI VYPROŠTENIE VOZIDLA Z ROKLINY ALEBO INÉHO NEPRIJEMNÉHO MIESTA. ZABEZPEČÍME ODŤAHY AJ MIMO BRATISLAVY AKO AJ ODŤAHY ZO ZAHRANIČIA.